ALGEMEEN

Mode Kado gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw gegevens gebruiken wij alleen waarvoor ze bedoeld zijn en verstrekken deze niet aan derden. Voor de verwerking van de orders zullen wij gebruik moeten maken van uw persoonsgegevens. De gegevens die via de webshop worden verkregen, zullen door ons op een zorgvuldige wijze worden verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Deze worden daarna bewaard om ons in staat te stellen onze aanbiedingen per mail en/of post zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van onze klanten. Wanneer u bezwaar hebt tegen het bewaren of gebruiken van uw gegevens dan kunt u zich schriftelijk afmelden via onze website en u laten verwijderen uit ons krantenbestand. Mode Kado is de verantwoordelijke voor die gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij met die gegevens doen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens 

Mode Kado bewaart uw persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven om uw bestellingen op de site af te handelen. Voor dat doel gebruiken we de NAW-gegevens, factuuradres, emailgegevens en betalingsgegevens.

 

Contactformulier / nieuwsbrief / mailing

Als u een contactformulier op de website invult of ons rechtstreeks een mail stuurt, worden de gegevens die via die weg aan ons worden verzonden, bewaard zolang dat nodig is voor de behandeling van uw formulier of uw mail en de vragen die daar in staan.

We willen u graag informeren over nieuwe producten en diensten van Mode Kado Voor dat doel wordt uw emailadres  toegevoegd aan de lijst van geadresseerden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Registratie

Bij bepaalde onderdelen van onze site, zoals het aanmaken van een account, moet u zich registreren. Die gegevens bewaren wij onder de door u gekozen gebruikersnaam, zodat u deze gegevens niet een volgende keer opnieuw hoeft in te voeren. Mode Kado gebruikt de gegevens ook om contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw bestelling en om een overzicht te kunnen geven van alles wat u in het verleden bij ons besteld heeft.

We zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat echt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten, of als het wettelijk verplicht is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteit overhandigen. Om u te kunnen registreren op onze site vragen wij u om de NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres & betaalgegevens.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Mode Kado gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies ontvangt